Τι είναι αισθητηριακή ολοκλήρωση; (Sensory Integration) Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτομο καταγράφει, επεξεργάζεται και διαχωρίζει τα ερεθίσματα που λαμβάνει, μέσ…

Πηγή: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση